Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Školský internát
Sídlo:
Trnavská 2, 82108 Bratislava-Ružinov
IČO:
00607291
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť