Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola v Rimavskej Sobote, Ul. Rybárska
Sídlo:
Ul. Rybárska 50, 97901 Rimavská Sobota
IČO:
37957970
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť