Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ul. 1. mája 898/2, Šaľa
Sídlo:
Ul. 1. mája 898/2, 92701 Šaľa
IČO:
42121469
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť