Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Spojená škola, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami Špeciálna ZŠ s MŠ internátna a ZŠ s MŠ pri NsP, Ul. 29. augusta 1, Levice
Sídlo:
Z. Nejedlého 41, 93401 Levice
IČO:
00350362
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť