Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Gymnázium Antona Prídavka
Sídlo:
Komenského 40, 08301 Sabinov
IČO:
00161152
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť