Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Sídlo:
Drnava 105, 04942 Drnava
IČO:
35543744
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť