Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Spišské divadlo
Sídlo:
Radničné námestie 4, 05280 Spišská Nová Ves
IČO:
31297846
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť