Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou Milana Kolibiara, Detvianska Huta 369
Sídlo:
Detvianska Huta 369, 96206 Detvianska Huta
IČO:
37831356
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť