Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Žilina
Sídlo:
Karpatská 8,9, 01008 Žilina
IČO:
00647756
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť