Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej
Sídlo:
T. Vansovej 353/3, 96201 Zvolenská Slatina
IČO:
37833626
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť