Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ARCUS - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
Sídlo:
Skladná 4, 04001 Košice-Juh
IČO:
35538562
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť