Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Ul. karpatská 803/11, Svidník
Sídlo:
Karpatská 803/11, 08901 Svidník
IČO:
35509082
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť