Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Hlavný banský úrad
Sídlo:
Kammerhofská 25, 96950 Banská Štiavnica
IČO:
31780270
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-014/2020/1070

Ochrana a využitie vybraného nerastného bohatstva
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2020/1070
Účel
Preveriť nastavenie legislatívnych procesov a plnenie cieľov surovinovej politiky štátu v oblasti oc
Začiatok kontroly
15.09.2020
Koniec kontroly
06.01.2021
Stav kontroly
Ukončená
Späť