Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola - Óvoda
Sídlo:
Kossutha 1272/103, 07713 Kráľovský Chlmec
IČO:
42250650
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-024/2020/1090

Rozšírenie kapacít predškolských zariadení
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2020/1090
Účel
Poskytnúť informáciu o participácii detí na predprimárnom vzdelávaní v kontexte budovania infraštruk
Začiatok kontroly
03.03.2020
Koniec kontroly
07.09.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť