Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, v angl. jazyku Emergency Oil Stocks Agency
Sídlo:
Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava-Ružinov
IČO:
45741662
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb

Kontroly

KA-001/2020/1130

Politika strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2020/1130
Účel
Účelom kontrolnej akcie je preveriť účinnosť systému zabezpečenia núdzových zásob ropy v SR.
Začiatok kontroly
11.03.2020
Koniec kontroly
28.10.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť