Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Zemplínska Široká
Sídlo:
Zemplínska Široká 304, 07213 Zemplínska Široká
IČO:
00326071
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-024/2020/1090

Rozšírenie kapacít predškolských zariadení
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2020/1090
Účel
Poskytnúť informáciu o participácii detí na predprimárnom vzdelávaní v kontexte budovania infraštruk
Začiatok kontroly
16.06.2020
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť