Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Malá Tŕňa
Sídlo:
Tokajská 25, 07682 Malá Tŕňa
IČO:
00689726
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-024/2020/1090

Rozšírenie kapacít predškolských zariadení
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2020/1090
Účel
Poskytnúť informáciu o participácii detí na predprimárnom vzdelávaní v kontexte budovania infraštruk
Začiatok kontroly
19.05.2020
Koniec kontroly
21.07.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť