Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ecopark s. r. o.
Sídlo:
Záhorácka 54, 90101 Malacky
IČO:
46301283
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
16.03.2015
Koniec kontroly
16.04.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam o vysledku kontroly_Ecopark_007_2015_1030_1080.pdf
Veľkosť: 239 KB, Dátum zverejnenia: 16.04.2015

Späť