Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola
Sídlo:
Svätoplukova 2, 82108 Bratislava-Ružinov
IČO:
17053871
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-035/2014/1130

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2014/1130
Účel
Skontrolovať a zistiť stav hospodárenia a využívania verejných prostriedkov a majetku vybraných rozp
Začiatok kontroly
15.09.2014
Koniec kontroly
28.10.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Stredna odborna skola Bratislava_ 035_2014_1130_1080.pdf
Veľkosť: 268 KB, Dátum zverejnenia: 28.10.2014

KA-017/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
18.09.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SOS_017_2013_1030_1030.pdf
Veľkosť: 782 KB, Dátum zverejnenia: 18.09.2013

Späť