Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Dojč
Sídlo:
Dojč 125, 90602 Dojč
IČO:
00309508
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-079/2011/0009

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
Číslo kontrolnej akcie
KA-079/2011/0009
Účel
Začiatok kontroly
13.11.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť