Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ústav informácií a prognóz školstva
Sídlo:
Staré Grunty 52, 84244 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00039691
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-015/2014/1030

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2014/1030
Účel
Prekontrolovať správnosť zostavenia účtovných a finančných výkazov hospodárenia za rok 2013.
Začiatok kontroly
25.05.2014
Koniec kontroly
14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_UIaPS_KA_015_2014_1030_1030.pdf
Veľkosť: 836 KB, Dátum zverejnenia: 14.08.2014

KA-001/2010/0001

Kontrola hospodárenia a ochrany aktív v oblasti informačno-komunikačných technológií.
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
21.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-050/2009/0005

Kontrola dodržiavania stanovených podmienok verejného obstarávania zákaziek vo vybraných kapitolách štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-050/2009/0005
Účel
Začiatok kontroly
24.05.2009
Koniec kontroly
07.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť