Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SLOVTRAVEL, s.r.o.
Sídlo:
Šoltésovej 22, 96563 Žiar nad Hronom
IČO:
36647918
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-004/2010/0001

Kontrola obnovy národných kultúrnych pamiatok so zameraním na lokality svetového kultúrneho dedičstva.
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
10.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť