Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
AVAKS, s.r.o.
Sídlo:
Ďumbierska 13, 94901 Nitra
IČO:
36534773
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-017/2010/0001

Kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006 - európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
20.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2009/0002

Kontrola dodržiavania podmienok poskytovania finančných prostriedkov v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast - podopatrenie 1.1.1.
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
16.03.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť