Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:
Priemyselná 10, 92179 Piešťany
IČO:
36252484
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-030/2021/1100

Hospodárenie vybraných vodárenských spoločností.
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2021/1100
Účel
Posúdiť spôsob hospodárenia vybraných vodárenských spoločností, vrátane nakladania s majetkom pri za
Začiatok kontroly
01.07.2021
Koniec kontroly
11.11.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-026/2017/1130

Prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie
Číslo kontrolnej akcie
KA-026/2017/1130
Účel
Preveriť a analyzovať efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci OP ŽP (hodnot
Začiatok kontroly
13.02.2017
Koniec kontroly
29.05.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-015/2011/0003

Záverečná kontrola projektov Kohézneho fondu
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2011/0003
Účel
Začiatok kontroly
24.01.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2010/0002

Kontrola projektov Kohézneho fondu, ktorých doba realizácie skončila 31.12.2009 a záverečná kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2010/0002
Účel
Začiatok kontroly
17.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť