Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ELBA, a.s.
Sídlo:
Českoslov.armády 264/58, 96701 Kremnica
IČO:
31615651
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-025/2008/0011

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami na podporu úspor energie a využitia obnoviteľných zdrojov a efektívnosti vynaložených prostriedkov
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2008/0011
Účel
Začiatok kontroly
10.11.2008
Koniec kontroly
03.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť