Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
DÚ Kysucké Nové Mesto
Sídlo:
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
IČO:
00634816
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-033/2010/0010

Kontrola poskytovania nepriamej štátnej pomoci formou úľavy na dani z príjmu právnických osôb a kontrola opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-033/2010/0010
Účel
Začiatok kontroly
14.03.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť