Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
BIOMIN, a.s.
Sídlo:
Potočná 1/1, 91943 Cífer
IČO:
00681725
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-017/2010/0001

Kontrola štrukturálnych fondov programového obdobia 2004 - 2006 - európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
26.01.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť