Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sídlo:
Sedlišťská 1446/7, 02001 Púchov
IČO:
31632157
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
09.09.2015
Koniec kontroly
24.01.2016
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol Mestský bytový podnik s.r.o..pdf
Veľkosť: 685 KB, Dátum zverejnenia: 24.01.2016

Späť