Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné
Sídlo:
Kukorelliho 60, 06601 Humenné
IČO:
00416185
Právna forma:
Nezisková organizácia

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
21.06.2015
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné.pdf
Veľkosť: 125 KB, Dátum zverejnenia: 21.07.2015

Späť