Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
MIPET Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
SNP 14/14, 06901 Snina
IČO:
43827985
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
21.06.2015
Koniec kontroly
09.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_MIPET Slovakia_ s r o _007_2015_1030_1110.pdf
Veľkosť: 214 KB, Dátum zverejnenia: 30.07.2015

Späť