Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ACADEMICA, s.r.o.
Sídlo:
Irkutská 17, 04012 Košice
IČO:
45342849
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_ACADEMICA s.r.o_007_2015_1030_1110.pdf
Veľkosť: 218 KB, Dátum zverejnenia: 26.08.2015

Späť