Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Gastromarket Tatry, s. r. o.
Sídlo:
Rovná 17, 05801 Poprad
IČO:
44733135
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
10.03.2015
Koniec kontroly
24.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Gastromarket Tatry s.r.o._007_2015_1030_1110.pdf
Veľkosť: 118 KB, Dátum zverejnenia: 24.05.2015

Späť