Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok
Sídlo:
Hviezdoslavova 18, 06001 Kežmarok
IČO:
31999239
Právna forma:
Cirkevná organizácia

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
10.03.2015
Koniec kontroly
28.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Cirkevny zbor ECAV_007_2015_1030_1110.pdf
Veľkosť: 126 KB, Dátum zverejnenia: 28.05.2015

Späť