Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ANKAZ Kežmarok, spol. s r.o.
Sídlo:
Michalská 41, 06001 Kežmarok
IČO:
31716113
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
03.08.2015
Koniec kontroly
30.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_ANKAZ Kezmarok spol. s r. o._007_2015_1030_1110.pdf
Veľkosť: 78 KB, Dátum zverejnenia: 30.08.2015

Späť