Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Mojtín
Sídlo:
Mojtín 0, 02072 Mojtín
IČO:
00317543
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
25.05.2015
Koniec kontroly
19.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Mojtin_015_2015_1130_1120_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 326 KB, Dátum zverejnenia: 19.07.2015

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
30.04.2013
Koniec kontroly
20.06.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_obec Mojtin_062_2013_1080_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 518 KB, Dátum zverejnenia: 19.06.2013

Späť