Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Modra nad Cirochou
Sídlo:
Modra nad Cirochou 111, 06782 Modra nad Cirochou
IČO:
00323250
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
02.08.2015
Koniec kontroly
24.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_Modra nad Cirochou_007_2015_1030_1110.pdf
Veľkosť: 76 KB, Dátum zverejnenia: 24.08.2015

Späť