Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obchodná akadémia
Sídlo:
Polárna 1, 04012 Košice-Nad jazerom
IČO:
31956688
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-006/2015/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2015/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
18.10.2015
Koniec kontroly
14.12.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol a dodatok k protokolu Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice.pdf
Veľkosť: 285 KB, Dátum zverejnenia: 14.12.2015

Späť