Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Dolné Vestenice
Sídlo:
Dolné Vestenice 0, 97223 Dolné Vestenice
IČO:
00318086
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
25.05.2015
Koniec kontroly
16.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Dolne Vestenice_015_2015_1130_1120 - publikovanie.pdf
Veľkosť: 149 KB, Dátum zverejnenia: 16.07.2015

KA-062/2013/1080

Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a plnenie povinností pri hospodárení a nakladaní s majetkom štátu a územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentn
Číslo kontrolnej akcie
KA-062/2013/1080
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami
Začiatok kontroly
05.06.2013
Koniec kontroly
02.08.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Dolne Vestenice_062_2013_1080_1120_publikovanie.pdf
Veľkosť: 317 KB, Dátum zverejnenia: 06.08.2013

Späť