Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
WoodPol s.r.o.
Sídlo:
Bočná 4/234, 04420 Malá Ida
IČO:
46375180
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
31.05.2015
Koniec kontroly
19.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam M.I.Transport s.r.o..pdf
Veľkosť: 225 KB, Dátum zverejnenia: 19.07.2015

Späť