Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SLOVAKIA - REAL TOUR, s.r.o.
Sídlo:
Smreková 2, 04420 Malá Ida
IČO:
36212423
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
10.06.2015
Koniec kontroly
19.07.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam o vyskedku kontroly_SLOVAKIA - REAL TOUR_007_2015_1030_1090.pdf
Veľkosť: 251 KB, Dátum zverejnenia: 19.07.2015

Späť