Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SOS DEŤOM ULICE
Sídlo:
Mlynská 22, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
42321221
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
28.05.2015
Koniec kontroly
25.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam SOS Deťom Ulice.pdf
Veľkosť: 218 KB, Dátum zverejnenia: 25.06.2015

Späť