Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Milan Dranga DRAOR
Sídlo:
Mlynská 12, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
43810233
Právna forma:
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
19.05.2015
Koniec kontroly
14.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Milan Dranga DRAON_017_2015_1030_1090.pdf
Veľkosť: 211 KB, Dátum zverejnenia: 14.06.2015

Späť