Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
LAHODA s.r.o
Sídlo:
Mlynská 27, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
36845418
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
10.06.2015
Koniec kontroly
24.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam_LAHODA s.r.o._KA-007_2015_1030_1090.pdf
Veľkosť: 223 KB, Dátum zverejnenia: 24.06.2015

Späť