Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sídlo:
Sekulská 1, 84250 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00683876
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
25.10.2015
Koniec kontroly
06.12.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť