Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
AbsolutDent s. r. o.
Sídlo:
Cabanova 18, 84102 Bratislava-Dúbravka
IČO:
46627162
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
04.02.2015
Koniec kontroly
17.02.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Záznam o výsledku kontroly_AbsolutDent s. r. o._KA-007_2015_1030_1030.pdf
Veľkosť: 209 KB, Dátum zverejnenia: 17.02.2015

Späť