Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo:
Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica
IČO:
00610411
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
14.07.2016
Koniec kontroly
06.02.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-055/2013/1030

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov na úhradu nákladov z činnosti vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-055/2013/1030
Účel
Preveriť hospodárenie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach, dodržiavanie všeobecne záväzných prá
Začiatok kontroly
08.09.2013
Koniec kontroly
07.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Nemocnica s poliklinikou Povazska Bystrica_055_2013_1030_1120.pdf
Veľkosť: 493 KB, Dátum zverejnenia: 14.11.2013

Späť