Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta prírodných vied
Sídlo:
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
IČO:
36078913
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-059/2013/1040

Kontrola financovania vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách a univerzitách
Číslo kontrolnej akcie
KA-059/2013/1040
Účel
Preveriť systém financovania a riadenia vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na úrovni
Začiatok kontroly
18.03.2013
Koniec kontroly
22.05.2013
Stav kontroly
Ukončená
Späť