Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Benkovce
Sídlo:
Benkovce 0, 09402 Benkovce
IČO:
00332267
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2015/1130

Plnenie opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014.
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2015/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
12.05.2015
Koniec kontroly
02.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Benkovce_015_2015_1130_1110.pdf
Veľkosť: 108 KB, Dátum zverejnenia: 02.08.2015

KA-037/2013/1110

Kontrola dlhovej politiky vybraných miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2013/1110
Účel
Preverenie spoľahlivosti účtov a správnosti účtovných operácií, týkajúcich sa dlhovej služby miest a
Začiatok kontroly
25.06.2013
Koniec kontroly
29.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Benkovce_037_2013_1110_1110.pdf
Veľkosť: 187 KB, Dátum zverejnenia: 29.10.2013

Späť