Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava
Sídlo:
Koniarekova 17, 91850 Trnava
IČO:
17055237
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-001/2014/1130

Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2013.
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2014/1130
Účel
Kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z pred
Začiatok kontroly
20.07.2014
Koniec kontroly
07.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam_SOS polytechnicka, Koniarekova 17, Trnava_KA-001/2014/1130_1130.pdf
Veľkosť: 216 KB, Dátum zverejnenia: 07.08.2014

KA-017/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
14.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_SOŠ polytechnická_ Koniarekova 17_ Trnava_KA-017_2013_1030_1130.pdf
Veľkosť: 315 KB, Dátum zverejnenia: 28.10.2013

Späť