Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestská časť Košice-Nad Jazerom
Sídlo:
Poludníková 7, 04012 Košice-Nad jazerom
IČO:
00691038
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-058/2013/1100

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v mestách, ktoré nie sú sídlom okresu, v mestských častiach a v obciach s počtom obyvateľov nad 3 000.
Číslo kontrolnej akcie
KA-058/2013/1100
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
02.09.2013
Koniec kontroly
14.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Mestska cast Kosice - Nad jazerom_058_2013_1100_1090.pdf
Veľkosť: 339 KB, Dátum zverejnenia: 14.11.2013

Späť